Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η ακριβής διαχείριση της αγροτικής γης έχει γίνει πιθανή λόγω της διαθεσιμότητας νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των Συστημάτων Παγκόσμιας Πλοήγησης (GPS), των Πληροφοριακών Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS), των διαφόρων αισθητήρων, της αυτοματοποίησης των γεωργικών μηχανημάτων και τέλος την χρήση των εικόνων υψηλής ανάλυσης. Κατά συνέπεια, έχει προκύψει η έννοια της «ακρίβειας» στην γεωργία ως μια διαχειριστική στρατηγική η οποία χρησιμοποιεί διάφορες πιθανές τεχνολογίες πληροφοριών για να συλλέξει και να επεξεργαστεί στοιχεία (από πολλαπλές πηγές) προκειμένου να διευκολυνθούν οι αποφάσεις που συνδέονται με την παραγωγή και την συγκομιδή προϊόντων. Επιπλέον, η ΕΕ μέσω του 6ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Κίνησης τονίζει και ενθαρρύνει τους αγρότες να αλλάξουν τη χρήση και τον τρόπο συγκομιδής των «προστατευόμενων» προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις τους.

Ο κύριος στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος RHEA, είναι το σχέδιο, η ανάπτυξη και η δοκιμή μιας νέας γενεάς αυτόματων και ρομποτικών συστημάτων με σκοπό την ορθή χημική και φυσική χρήση τους – με μηχανικούς αλλά και θερμικούς τρόπους – για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των ζιζανίων η οποία στοχεύει ταυτόχρονα και στη γεωργία και στη δασολογία καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία ευρωπαϊκών προϊόντων. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται των συγκομιδές ευρείας γεωργίας (ντομάτα, αραβόσιτο, φράουλα, ηλίανθος και βαμβάκι), σύντομών συγκομιδών (χειμερινός σίτος και χειμερινό κριθάρι) και συγκομιδές σχετικές με την δασολογία (δέντρα ξύλων καρυδιάς, αμυγδαλιές, άλση ελιών και ανοικτές δασώδης περιοχές πολλαπλών χρήσεων).

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα RHEA στοχεύει στη μείωση της χρήσης των γεωργικών χημικών εισαγωγών κατά 75%, τη βελτίωση της ποιότητας των συγκομιδών, σε προϊόντα υγιή και ασφαλή για τους ανθρώπους και τέλος τη μείωση των δαπανών παραγωγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια μιας βιώσιμης διαχείρισης συγκομιδών χρησιμοποιώντας έναν στόλο από μικρού μεγέθους, ετερογενή ρομπότ – από το έδαφος αλλά και τον αέρα – τα οποία εξοπλίζονται με προηγμένους αισθητήρες, ενισχυμένες τελικές συσκευές επίδρασης και πολύ βελτιωμένους αλγορίθμους για τον καλύτερο έλεγχο των αποφάσεων.

Το RHEA μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνεταιριστικό ρομποτικό σύστημα, που εμπίπτει σε έναν αναδυόμενο τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας με έναν μεγάλο αριθμό εφαρμογών όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και από το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Στήριξης FP6, Network of Excellence EURON, Special Interest Group on Cooperative Robotics, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το RHEA θα είναι μια μοναδική ευκαιρία να μαζευτεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων με επαρκή κεφάλαια για να ολοκληρώσει ένα μεγάλο και βασικό βήμα προς τα εμπρός για την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνικών «ακρίβειας» στην γεωργία με έναν μοναδικό τρόπο.

Αυτή η κοινοπραξία ενώνει διάφορους διεπιστημονικούς, πεπειραμένους ερευνητές ικανούς να βελτιώσουν μεμονωμένα την επιστημονική τους γνώσης, αλλά βεβαίως απαιτείται και ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας για να συνοψίσει αυτές τις μεμονωμένες προσπάθειες κατά τρόπο ολιστικό. Η επιτυχία του RHEA θα μπορούσε να φέρει νέα μέσα και τεχνολογίες στα αυτόματα συστήματα συγκομιδής στην γεωργία και την δασολογία με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς επίσης και στη διατήρηση της ικανότητας υποστήριξης των αγροτικών περιοχών με την προωθώντας νέες τεχνολογικές θέσεις εργασίας.